chọn mua sạc dự phòng đúng cách

Kinh nghiệm mua sạc dự phòng

Cũng cần lưu ý là pin sạc không thể đạt hiệu suất 100%, do vậy nếu pin ước lượng chỉ đạt khoảng 80% dung lượng của nhà sản xuất cũng là bình