cách sạc pin

Cách sạc pin trong quá trình sử dụng máy

Cách sạc pin trong quá trình sử dụng máy: - Không nên sạc pin khi máy còn nhiều pin, cũng không được để máy sập nguồn mới sạc, nên sạc pin khi