báo giá máy nạp ắc quy lioa

Máy nạp ắc quy lioa từ 2A đến 50A

- Nạp ắc quy lioa dòng nạp từ 2A đến 50A nên nạp được tất cả các bình ắc quy từ 4,5Ah đến 200Ah - Điện áp ra 1 chiều thay đổi